Álláshirdetés

Adóügyi ügyintéző

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9174 Dunaszeg, Országút utca 6.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. számú melléklet 19. pont - Pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozó adónemek kivetése, adózók nyilvántartásba vétele, adóbevallások feldolgozása, adókönyvelés, kérelmek döntésre való előkészítése, ellenőrzés, adók módjára történő behajtások.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) valamint a Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülteének 13/2017. (XII. 4.) önkormányzati rendelete (a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi illetménykiegészítéséről) rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,
 •         Büntetlen előélet,
 •         Középiskola/gimnázium,
 •         vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 •         gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 •         gyakorlott szintű levelező rendszerek (Outlook)
 •         gyakorlott szintű internetes alkalmazások
 •         gyakorlott szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Felsőfokú képesítés, pénzügyi/gazdálkodási vagy adóügyi területen szerzett tapasztalat ,
 •         1-3 év szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 •         ECDL
 •         B kategóriás jogosítvány
 •         saját használatú gépjármű
 •         közigazgatási alapvizsga
 •         közigazgatási szakvizsga
 •         kiváló szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret (ASP rendszer ismerete)

Elvárt kompetenciák:

 •         Kiváló szintű kiváló szintű önálló, pontos, precíz és gyors munkavégzés,
 •         Kiváló szintű kiváló szintű terhelhetőség, stressztűrő képesség,
 •         Kiváló szintű kiváló szintű rendszerszemlélet,
 •         Kiváló szintű kiváló szintű együttműködési és kapcsolatteremtő készség,
 •         Kiváló szintű kiváló szintű szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal
 •         végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata
 •         a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 •         a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezését követően vagyonnyilatkoztot tesz az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben foglaltak szerint

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Antal Péter nyújt, a 96/352-012, 06/20-313-1224 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9174 Dunaszeg, Országút utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/2728-35/2018. , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.
 •         Elektronikus úton dr. Antal Péter részére a jegyzo@dunaszeg.hu E-mail címen keresztül
 •         Személyesen: dr. Antal Péter, Győr-Moson-Sopron megye, 9174 Dunaszeg, Országút utca 6. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal honlapja (www.dkoh.hu) és Facebook oldala - 2018. november 8.
 •         Dunaszeg Község Önkormányzata (www.dunaszeg.hu) és Facebook oldala - 2018. november 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dunaszeg.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 8.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Ajánló

Álláshirdetés

Pénzügyi-gazdálkodási előadó munkakör betöltésére

December havi bűnmegelőzési hírlevél

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság

Köszönet a véradásért

"Adj vért, megmented három ember életét!"