Álláshirdetés - pénzügyi-gazdálkodási előadó

.

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi-gazdálkodási előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9184 Kunsziget, József Attila utca 2.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkörök

Ellátandó feladatok:

Kunsziget Község Önkormányzata költségvetésének és beszámolójának elkészítése, főkönyvi számlák egyeztetése, a könyveléssel, kontírozással, pénzügyi ügyintézéssel, a vonatkozó nyilvántartások vezetésével, adatszolgáltatásokkal, leltározással, készletek nyilvántartásával kapcsolatos pénzügyi-gazdálkodási feladatok végrehajtása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az államháztartás rendje szerinti önkormányzati és intézményi számviteli, pénzügyi-gazdálkodási és könyvelési feladatok végrehajtása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (XII. 5.) önkormányzati rendelete a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetménykiegészítésről rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,
 •         Büntetlen előélet,
 •         Középiskola/gimnázium, államháztartási pénzügyi-könyvelési területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •         mérlegképes könyvelői végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Középiskola/gimnázium, pénzügyi-gazdálkodási területen szerzett tapasztalat,
 •         gyakorló szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret (ASP rendszer ismerete)
 •         gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 •         B kategóriás jogosítvány
 •         saját használatú gépjármű
 •         közigazgatási alapvizsga
 •         közigazgatási szakvizsga
 •         ECDL
 •         főiskola, felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai felsőfokú szakképesítés
 •         mérlegképes könyvelői végzettség (államháztartási szak)

Elvárt kompetenciák:

 •         kiváló szintű önálló, pontos, precíz és gyors munkavégzés,
 •         kiváló szintű együttműködési és kapcsolatteremtő készség,
 •         kiváló szintű rendszerszemlélet,
 •         kiváló szintű szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,
 •         kiváló szintű terhelhetőség, stressztűrő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata
 •         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (speciális adattartalmú igazolás - "KTTV 18 év alatt+fogl 2017")
 •         a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezését követően vagyonnyilatkoztot tesz az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben foglaltak szerint
 •         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn
 •         a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Antal Péter nyújt, a 96/352-012, 06/20-313-1224 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9174 Dunaszeg, Országút utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/1479-3/2019. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-gazdálkodási előadó.
 •         Elektronikus úton dr. Antal Péter részére a [email protected] E-mail címen keresztül
 •         Személyesen: dr. Antal Péter, Győr-Moson-Sopron megye, 9174 Dunaszeg, Országút utca 6. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal honlapja (www.dkoh.hu) és Facebook oldala - 2019. június 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 17.