Álláshirdetés - óvónő

.

Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

óvónő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9174 Dunaszeg, Ifjúság utca 1/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvónői feladatok ellátása, 3 hónap próbaidő

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvónő,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         óvodapedagógus diploma, erkölcsi bizonyítvány,szakmai önéletrajz,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Tiborné nyújt, a +36/204549314 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (9174 Dunaszeg, Ifjúság utca 1/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 50./2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvónő.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

óvódavezetői hatáskör

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Dunaszeg község hirdetőtábláin - 2019. július 10.

•         Dunaszeg község honlapján - 2019. július 10.

•         Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde hirdetőfalán

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.