Álláshirdetés - pedagógiai asszisztens

.

Dunaszegi Napközi Ottonos Óvoda és Bölcsőde

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dunaszegi Napközi Ottonos Óvoda és Bölcsőde

pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.09.01-2020.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9174 Dunaszeg, Ifjúság utca 1/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pedagógiai munkával összefüggő feladatok, a nevelőmunka segítése, adminisztratív teendők.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Középiskola/gimnázium,
 •         felhasználói szintű informatikai rendszerismeret
 •         büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         főiskola, felsőfokú szakirányú végzettség

Elvárt kompetenciák:

 •         magas szintű precíz, igényes, alkalmazkodó toleráns magatartás,
 •         változásokhoz való pozitív hozzállás,
 •         önképzés igénye,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Babos Attila nyújt, a 96/352-012 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Dunaszegi Napközi Ottonos Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (9174 Dunaszeg, Országút utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/2012-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.
 •         Elektronikus úton Babos Attila részére a [email protected] E-mail címen keresztül
 •         Személyesen: Babos Attila, Győr-Moson-Sopron megye, 9174 Dunaszeg, Országút utca 6. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal honlapja (www.dkoh.hu) és Facebook oldala - 2019. július 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.