Álláshirdetés - óvodapedagógus

.

Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020. 12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9174 Dunaszeg, Ifjúság utca 1/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvónői feladatok ellátása, 3hónap próbaidő

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Főiskola, óvónő,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         bűntetlen előélet, 3hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Tiborné nyújt, a +36/204549314 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (9174 Dunaszeg, Ifjúság utca 1/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 70/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

óvodavezető hatáskör

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •         Dunaszeg község hirdetőtábláin - 2019. szeptember 4.
  •         Dunaszeg község honlapján - 2019. szeptember 4.
  •         Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde hirdetőfalán - 2019. szeptember 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.