Álláshirdetés - óvodapedagógus

.

Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

óvodapedagógus munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9174 Dunaszeg, Ifjúság utca 1/a.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvodapedagógusi munka ellátása, 3 hónap próbaidő

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola, óvodapedagógus

- részletes önéletrajz, szakmai végzettséget igazoló dokumentumok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány


A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.


A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Tiborné nyújt, a +36/204549314 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

•Postai úton, a pályázatnak a Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (9174 Dunaszeg, Ifjúság utca 1/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 88/2019. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.


A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 6.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Dunaszeg község hirdetőtábláin - 2019. november 18.
Dunaszeg község honlapján - 2019. november 18.
Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde hirdetőfalán - 2019. november 18.


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 18.


A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.