Tájékoztatás hulladékudvar 2019. évi utolsó nyitvatartási napjáról

.

A Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a dunaszegi hulladékudvar 2019. december 14-én bezár.

Az utolsó nyitvatartási nap: 2019. december 14.

Ajánló

Tájékoztatás

Egyenlőbánásmód-referensi ügyfélfogadásról

Hírlevél

AZ ORFK RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYELETI FŐOSZTÁLY 112-ES HÍRLEVELE

Gerincvezeték tisztítás

2016.09.19 - 2016.10.19.

Úrnapja Dunaszegen

Az Úrnapja Krisztus szent Testének és Vérének ünnepe.