Lakossági tájékoztató 2024.02.28. - magánszemélyek kommunális adója, építményadó

.

 

Felhívás

Tisztelt Lakosság!

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a kivetéses adók esetében (építményadó, a magánszemély kommunális adója) adózónak adatbejelentést kell tennie, mely alapján történik az adókötelezettség határozattal való megállapítása.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 18. §-a alapján az adózó az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó esetén az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül - erre rendszeresített nyomtatványon – kell bejelentenie az önkormányzati adóhatósághoz.

Ehhez hasonló szabályozás szerepel az Art. 2. melléklet II./A/4. pontjában, amely az adókötelezettség keletkezésére vonatkozó bejelentést kiegészíti a változás bejelentési kötelezettséggel. Az adózónak az építményadóról a magánszemély kommunális adójáról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő 15 napon belül kell adatbejelentést teljesíteni. Újabb adatbejelentést mindaddig nem kell benyújtani, amíg adózó körülményeiben, vagy az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.

Adózónak minden olyan adatot, tényt vagy egyéb körülményt be kell jelentenie, amely az adófizetési kötelezettségével kapcsolatban van, vagyis azt módosítja, megszünteti.

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az ingatlan tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az ingatlan az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban) vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel.

Az önkormányzattal, mint elektronikus ügyintézést biztosító szervvel

  1. a) a gazdálkodó szervezet a cégkapun,
  2. b) egyéni vállalkozó a KÜNY tárhelye útján tart kapcsolatot.

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezettek továbbra is jogosultak a hagyományos, papír alapon történő kapcsolattartásra, de amennyiben rendelkeznek megfelelő tárhellyel és azonosítási szolgáltatással, ezt - választásuk szerint - elektronikus úton is megtehetik.

 

/useruploads/2024.02.28.01/2021_epitmenyado_nyomtatvany_kitoltesi_utmutato_03.pdf

/useruploads/2024.02.28.01/2021_maganszemely_kommunalis_adoja_nyomtatvany_kitoltesi_utmutato_03.pdf 

/useruploads/megallapodas.pdf