Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó gépjárműadó-mentesség feltételeinek változásáról

2012. évben változtak a súlyos mozgáskorlátozottság esetén adható gépjárműadó-mentesség feltételei, melyről az alábbiakban adunk tájékoztatást.

 

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f) bekezdése szerint mentes az adó alól a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő – ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is – egy db, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13.000 forint erejéig.

A 18. § 12. pontja szerint súlyos mozgáskorlátozott az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek rendszeréről szóló jogszabályban meghatározott állapota miatt súlyos mozgáskorlátozottnak minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott orvosi szakvélemény igazolja.

 

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet 14. §-a alapján a korábban hatályos 164/1995. (XII.27.)  Korm. rendelet 2. és 3. számú melléklete szerinti orvosi szakvélemény a hatályossági idején belül, de legkésőbb 2012. december 31-ig használható fel a mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó jogosultságok és kedvezmények igazolására.

Ennek értelmében 2012. évben a „hétpontos” I. fokú orvosi szakvélemény alapján adott gépjárműadó-mentesség legkésőbb 2012. december 31-ig áll fenn. 2013. évtől a „hétpontos igazolás” nem jogosít adómentességre.

 

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint súlyos mozgáskorlátozott személy:

 

aa) az a személy, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot.) 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősül,

 

ab) az a személy, aki a 18. életévét be nem töltött, a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II.19.) ESZCSM rendelet 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenved,

 

ac) a 4/A. alcím szerinti minősítési rendszer szerint a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy, amennyiben ez az állapota várhatóan legalább három éven keresztül fennáll.

2013. évtől a gépjárműadó-mentesség érvényesíthetőségéhez a súlyos mozgáskorlátozottság fennállása az alábbi dokumentumokkal igazolható:

 

  • a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (szakértő szerv) által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvélemény másolattal,
  • a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági (Magyar Államkincstár) határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény  másolattal,
  • a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II.19.) ESZCSM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott igazolás másolattal.

 

 

Az előzőekben nevesített okiratok egyikével sem rendelkező adózónak a gépjárműadó- mentesség folyamatosságának biztosítás érdekében a szükséges dokumentumokat be kell szereznie.

 

A dokumentumok beszerzésének menete:

A rendelkezésre álló orvosi dokumentációval és egyéb iratokkal a lakóhely szerinti okmányirodánál (9021 Győr, Czuczor G. u. 40., tel.: 500-368) kezdeményezhető a súlyos mozgáskorlátozottság megállapítása. A kérelemmel az okmányiroda megkeresi a szakértői szervet a közlekedőképesség minősítése érdekében.

A szakértői szerv által kiadott szakvélemény-másolat szolgál alapul a gépjárműadó- mentesség 2013. évi megállapíthatóságához.

 

Kérjük azon adózókat, akik ilyen típusú gépjárműadó-mentességet kapnak, hogy a szükséges igazolást beszerezni és a hivatalunkba eljuttatni szíveskedjenek.

 

Dunaszeg, 2012. október 31.

                                                                       Tisztelettel:

                                                                                      dr. Varga József

                                                                                            körjegyző