TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Pályázati konstrukció: TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-GM1-2019-00007

Projekt címe: „Dunaszeg települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése”

Kedvezményezett neve: Dunaszeg Község Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 9174 Dunaszeg, Országút út 6.

Elnyert támogatás: 3.434.428 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozó alap: ERFA

Projekt célja és tartalma:

A település a Szigetközben a Mosoni-Duna bal partján fekszik. Sajátos morfológiai fekvése miatt nemcsak ár- illetve belvizek fenyegetettségével kell számolni az ott élőknek, hanem a csapadékvizek kisebb-nagyobb vízborítását jelentő hatásaival is. Az előbbiek következménye jelen pályázat tárgyának a csapadékvizek extrém nagy mennyiségben való megjelenése. A korábbi években a település törekedet a területek megfelelő víztelenítésére, illetve a belvíz okozta károk enyhítésére. Jelen fejlesztés ezen erőfeszítések folytatására irányul, annak érdekében, hogy a településen belüli érték megóvás, az élhetőbb települési környezet kialakítása megvalósuljon, aminek hosszútávú pozitív következménye lehet a település gazdasági és népességszámbeli fejlődése, növekedése. Dunaszeg község nem rendelkezik Integrált Településfejlesztési Stratégiával ugyanakkor a településen tapasztalható folyamatos fejlesztések megkövetelik jelen beruházás akcióterületének a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos problémák tisztázását, megoldását is.

A fejlesztés által érintett terület Dunaszeg belterületén helyezkedik el. A településen a csapadékvíz elvezetés immár több évre visszanyúló, rendszerszerűen felépített folyamatos tervezés és megvalósítás folyamata. Jelen fejlesztés forrásából 2 fontos terület csapadékelvezetési problémáit kívánjuk oldani:

  • Dunaszeg 1401 sz. út 9+582 és 9+750 számú szelvények között a csapadékvízelvezetés kialakítása.
  • A másik helyszín a 9+582 és 9+750 számú szelvények közötti szakasz. Ezen szakasz Győr irányába egy 900-hoz közeli balra ívelő kanyarral kezdődik.

A projekt a TOP 2.1.3-16 kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázati felhívás előírásaival összhangban valósul meg.

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága

Projekt zárása: 2021. június 30.

 

.

 

A projekt 2019.október 29-én elérte a 100 %-os készültésgi szintet :