Megváltoztak a pálinkafőzés szabályai

Tisztelt Magánfőzők!


A magán pálinkafőzésre vonatkozó szabályok 2015. január 1-től megváltoztak.

Magánfőzésnek minősül a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása évente legfeljebb 50 liter mennyiségig.

Magánfőző az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.

A magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül be kell jelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Amennyiben a berendezés megszerzése 2015. január 1-jét megelőzően történt, 2015. január 15-ig kell a bejelentést megtenni.

A saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat után 1.000 Ft/év átalányadó-fizetési kötelezettség keletkezik, amelyet a magánfőző fizet meg. A magánfőzés utáni adóbevallási és befizetési kötelezettséget évente egyszer, a tárgyévet követő év január 15-ig együtt kell teljesíteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Amennyiben a magánfőző a tárgyévben nem állított elő párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási és fizetési kötelezettsége.

50 literes mennyiségi korlát túllépése esetén haladéktalanul bejelentést kell tenni a vámhatósághoz és a többletmennyiséget a vámhatósággal egyeztetett módon meg kell semmisíteni.


A magánfőzéssel kapcsolatos új rendelkezésekről Reizingerné Klemm Erika adóügyi előadó szolgál felvilágosítással ügyfélfogadási idejében személyesen, telefonon (96/352-012) vagy e-mailben ([email protected]).


ügyleírás

nyomtatványok


Forrás: http://www.dkoh.hu/posts/show/110/megvaltoztak_a_palinkafozes_szabalyai